ACTIVITATS CONJUNTES

AL LLARG DEL CURS ESCOLAR DESENVOLUPAM UNA SÈRIE D'ACTIVITATS PENSADES PER CREAR COMUNITAT AMB TOT L'ALUMNAT.